Поред редовног школовања у одговарајућим профилима, свим заинтересованим можемо да пружимо и ванредно образовање, кроз наставак школовања, преквалификације и доквалификације. Стицање квалификација ванредним школовањем могуће је за све образовне профиле у сва четири подручја рада за које поседујемо верификацију Министарства просвете. (Списак образовних профила)


За све потребне информације, обратити се референту за ученичка питања на број телефона 031/512 851.


Тачне сатнице и распоред испита у роковима можете пронаћи на огласној табли школе и у вестима на насловној страни сајта пред сваки испитни рок.


 ТЕРМИНИ ИСПИТНИХ РОКОВА И ПРИПРЕМНО-КОНСУЛТАТИВНОГ РАДА
Припремно-консултативни рад за ванредне ученике 18.09 - 20.10.2023.
Октобарски рок 

Пријављивање: 25.09 - 06.10.2023.

Полагање: 16.10 - 31.10.2023.

Припремно-консултативни рад за ванредне ученике  27.11. - 21.12.2023.
Јануарски рок

Пријављивање: 04.12. - 13.12.2023.

Полагање: 18.12. - 28.12.2023.

Припремно-консултативни рад за ванредне ученике  18.03. - 27.03.2024.
Априлски рок

Пријављивање: 18.03. - 27.03.2024.

Полагање: 01.04. - 12.04.2024.

Припремно-консултативни рад за ванредне ученике    07.05. - 22.05.2024.
Јунски рок

    Пријављивање: 07.05. - 14.05.2024.

Полагање: 20.05. - 31.05.2024.

Припремно-консултативни рад за ванредне ученике17.08. - 28.08.2024.
Августовски рок

Пријављивање: 05.08. - 09.08.2024.

Полагање: 15.08. - 28.08.2024.

 ТЕРМИНИ ЗАВРШНИХ, МАТУРСКИХ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИСПИТА
Јануарски рок

Пријављивање: 10.01. - 17.01.2024.

Полагање: 22.01. - 31.01.2024.

Јунски рок

Пријављивање: 03.06. - 05.06.2024.

Полагање: 06.06. - 21.06.2024.

Августовски рок

Пријављивање: 22.08. - 23.08.2024.

Полагање: 26.08. - 30.08.2024.