Кутак за родитељеСписак одељења

са одељењским старешинама
за школску 2021/2022. годину

Распоред часова

за школску 2020/2021. годину:

- САОБРАЋАЈ

- ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТЕКСТИЛСТВО,
ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

Упитник за родитеље

Подршка ученицима,
однос родитеља и ученика
према школи, укључивање
родитеља у живот школе

Списак уџбеника који ће се користити у овој школској години можете пронаћи овде.

Термине одржавања часова допунског и додатног рада из свих предмета можете пронаћи овде.

Термине одржавања секција можете пронаћи овде.

Распоред писмених провера знања дужих од 15 минута за II класификациони период у школској 2021/2022. години можете пронаћи овде.