Директор школе, помоћници директора и организатори практичне наставе • Данијела Ненадић, директор Школе
 • Гордана Милићевић, помоћник директора Школе
 • Александар Арсић, организатор практичне наставе
 • мр Душица Стаменић, организатор практичне наставе
 • Јелена Константиновић, организатор практичне наставе
Наставни кадар у школској 2021/2022. години • Весна Спаловић - Српски језик и књижевност
 • Бранко Николић - Српски језик и књижевност
 • Марија Дамљановић Петровић - Српски језик и књижевност
 • Слађана Јањић - Српски језик и књижевност
 • Светлана Василијевић - Енглески језик
 • Гордана Милићевић - Енглески језик
 • Ана Анђић - Енглески језик
 • Даница Станић - Математика
 • Милена Милосављевић - Математика
 • Радмила Петронијевић - Математика
 • Дејан Тановић - Математика
 • Велимир Даниловић - Физичко васпитање
 • Верина Папић - Физичко васпитање
 • мр Зоран Божовић - Физичко васпитање
 • Милинко Ратковић - Физичко васпитање
 • мр Душица Стаменић - Географија, Грађанско васпитање
 • Снежана Недељковић - Историја
 • Радомир Панић - Историја
 • Новка Копривица - Социологија са правима грађана, Филозофија, Логика са етиком, Социологија, Грађанско васпитање
 • Данијела Жунић - Социологија са правима грађана, Уређење друштва
 • Марија Миладиновић - Музичка уметност, Музичка култура
 • Марина Веснић Јовичић - Саобраћајна психологија, Основи саобраћајне психологије, Психологија комуникације
 • Биљана Милојевић - Цртање и сликање, Слободноручно цртање, Ликовна култура
 • Ана Павић - Цртање и сликање, Слободноручно цртање, Ликовна култура
 • Иван Стакић - Предузетништво
 • Влатко Павловић - Рачунарство и информатика
 • Анела Милетић - Физика, Хемија, Грађанско васпитање
 • Радомир Тошић - Физика
 • Ана Ђуричић - Биологија, Екологија и заштита животне средине, Грађанско васпитање
 • Милан Спасојевић - Саобраћајни системи, Регулисање и безбедност саобраћаја, Трасологија, Основи саобраћаја и транспорта, Безбедност саобраћаја, Механизација
 • Владимир Јовановић - Моторна возила, Саобраћајна инфраструктура, Прописи у друмском саобраћају, Превоз терета и путника, Практична настава у саобраћају
 • Ђорђе Благојевић - Моторна возила
 • Александар Митрашиновић - Регулисање и безбедност саобраћаја, Организација превоза, Интелигентни транспортни системи, Организација превоза робе, Прописи у друмском саобраћају, Превоз терета и путника, Практична настава у саобраћају
 • Милош Милутиновић - Практична настава у саобраћају, Саобраћајна инфраструктура, Безбедност саобраћаја, Организација превоза
 • Стефан Максимовић - Практична настава у саобраћају
 • Јелена Мијаиловић - Превоз терета и путника, Безбедност саобраћај, Саобраћајна инфраструктура, Механизација претовара, Интегрални транспорт Практична настава у саобраћају
 • Маја Романдић - Практична настава у саобраћају, Терет у транспорту, Предузетнишво, Унутрашнји транспорт, Интегрални транспорт, Механизација претовара
 • Алекса Ненадић - Практична настава у саобраћају, Средства унутрашњег транспорта, Предузетништво
 • Маријана Гојгић - Практична настава у саобраћају
 • Александар Арсић - Практична настава у саобраћају
 • Борис Ресимић - Практична настава у саобраћају и грађевинарству
 • Љиљана Марић - Технологија материјала, Машински елементи, Основи електротехнике, Основи машинства, Рачунарство и информатика, Грађанско васпитање, Практична настава
 • мр Љиљана Милић - Механика, Техничко цртање,Техничка механика, Грађанско васпитање
 • Милан Лучић - Технологија занимања, Практична настава
 • Ирена Госпавић - Армиранобетонске конструкције, Разрада пројеката, Статика и отпорност материјала, Технологија грађевинских радова, Грађевински материјали
 • Весна Ристић - Грађевинске конструкције, Разрада пројеката
 • Ана Ћировић - Нацртна геометрија и техничко цртање, Разрада пројеката, Кућне инсталације, Ентеријери, Урбанизам
 • Славка Цвијовић - Савремена архитектура, Апликативни рачунарски програми, Грађевинске конструкције, Нацртна геометрија и техничко цртање
 • Јелена Пуновић - Основе геодезије, Технологија грађевинских радова, Монтаже конструкције, Грађевинске конструкције, Технологија рада, Грађевински објекти и материјали, Машине за специјализоване послове на градилишту
 • Јелена Константиновић - Нацртна геометрија и техничко цртање, Технологија грађевинских радова, Читање планова, Основе геодезије
 • Емилија Николић - Практична настава у грађевинарству, Грађевинске конструкције
 • Немања Максимовић - Практична настава у грађевинарству, Грађевинске конструкције
 • Жанка Станојевић - Текстилни материјали, Конструкција одеће, Савремено одеванје, Технологија шивенја, Машине и алати, Практична настава у текстилству
 • Антонина Златић - Текстилни материјали, Конструкција одеће, Савремено одевање, Технологија шивења, Машине и алати, Практична настава у текстилству
 • Миљка Милићевић - Практична настава у текстилству
 • Зорица Васиљевић - Практична настава у текстилству
 • Слађана Николић - Практична настава у текстилству
 • Јелена Јокић - Познавање препарата
 • Биљана Урошевић - Практична настава у личним услугама са технологијом рада
 • Јасмина Богдановић - Практична настава у личним услугама са технологијом рада
 • Љубица Богдановић - Практична настава у личним услугама са технологијом рада
 • Катарина Церовац - Основи анатомије и физиологије, Прва помоћ
 • Јанко Божовић - Верска настава
 • Владимир Зечевић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Владица Милојковић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Душко Рајаковић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Милан Јевтовић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
Стручни сарадници • Маријана Јоловић, педагог
 • Марина Веснић Јовичић, психолог
 • Весна Тадић, библиотекар
Ваннаставни кадар • Марија Аћимовић, секретар
 • Милош Масал, техничар одржавања информационих система и технологија
 • Стоја Станојчић, шеф рачуноводства
 • Соња Максимовић, референт за финансијско-рачуноводствене послове
 • Раденка Словић, техничар инвестиционог/техничког одржавања уређаја и опреме
 • Владан Вранешевић, домар
 • Слађана Тодоровић, помоћни радник
 • Гордана Антонијевић, помоћни радник
 • Миленка Марјановић, помоћни радник
 • Соња Панић, помоћни радник
 • Славица Петровић, помоћни радник
 • Горица Зекавица, помоћни радник
 • Данка Ђурић, помоћни радник
 • Ленка Јоксић, помоћни радник