Директор школе, помоћници директора и организатори практичне наставе • Иван Марић, директор Школе
 • Ирена Госпавић, помоћник директора Школе
 • Ђорђе Благојевић, помоћник директора Школе
 • Жанка Станојевић, организатор практичне наставе
 • Александар Арсић, организатор практичне наставе
Наставни кадар у школској 2017/2018. годиниНаставни кадар у школској 2017/2018. години


 • Весна Спаловић - Српски језик и књижевност
 • Бранко Николић - Српски језик и књижевност
 • Марија Дамљановић Петровић - Српски језик и књижевност
 • Слађана Јањић - Српски језик и књижевност
 • Марија Јовановић - Српски језик и књижевност
 • Станојка Јовановић - Српски језик и књижевност
 • Светлана Василијевић - Енглески језик
 • Гордана Милићевић - Енглески језик
 • Ана Анђић - Енглески језик
 • Данијела Симићевић - Математика
 • Дубравка Митрашиновић - Математика
 • Катарина Секулић Илић - Математика
 • Веселин Милекић - Математика
 • Желимирка Глинтић - Математика
 • Велимир Даниловић - Физичко васпитање
 • Верина Папић - Физичко васпитање
 • мр Зоран Божовић - Физичко васпитање
 • мр Душица Стаменић - Географија, Основе друштвених дисциплина, Грађанско васпитање
 • Снежана Недељковић - Историја
 • Новка Копривица - Социологија, Филозофија, Социологија и права грађана
 • Данијела Жунић - Устав и право грађана, Уређење друштва, Грађанско васпитање
 • Драган Мирчић - Музичка уметност, Музика, Грађанско васпитање
 • Александра Јовановић Ђукић - Основи саобраћајне психологије
 • Милка Павловић - Основи саобраћајне психологије
 • Драгина Митровић - Психологија
 • Биљана Цицварић - Цртање и сликање, Естетско обликовање, Естетско обликовање фризура, Слободручно цртање, Ликовна култура
 • мр Александар Димитријевић - Ликовна култура
 • Иван Стакић - Пословање саобраћајних предузећа, Економика и организација саобраћаја, Транспортно право и шпедиција, Предузетништво, Књиговодство, Грађанско васпитање
 • Влатко Павловић - Рачунарство и информатика
 • Зорица Ђурић - Рачунарство и информатика, Електрични и електронски уређају, Електрични и електронски уређају на возилу
 • Анела Милетић - Физика, Грађанско васпитање
 • Гордана Благојевић - Хемија
 • Ана Ђуричић - Биологија, Екологија и заштита животне средине, Биологија са екологијом, Хигијена, Основе природних дисциплина, Грађанско васпитање
 • Милан Спасојевић - Безбедност саобраћаја, Регулисање саобраћаја, Гараже, сервиси и паркиралишта, Практична настава у саобраћају
 • Данијела Ненадић - Терет у саобраћају и механизација претовара, Шпедиција, Терет са интегралним транспортом, Интегрални транспорт
 • Владимир Јовановић - Практична настава у саобраћају, Регулисање саобраћаја, Гараже, сервиси и паркиралишта, Мотори и моторна возила
 • Ђорђе Благојевић - Моторна возила, Мотори и моторна возила
 • Александар Митрашиновић - Моторна возила, Мотори и моторна возила, Организација превоза, Превоз путника и робе, Безбедност саобраћаја, Практична настава у саобраћају
 • Милош Милутиновић - Организација превоза, Саобраћајни системи, Саобраћајна инфраструктура, Практична настава у саобраћају, Основи путева и улица
 • Драган Илић - Моторна возила, Организација превоза, Регулисање саобраћаја, Практична настава у саобраћају
 • Дарко Митровић - Мотори и моторна возила, Моторна возила, Терети у транспорту, Практична настава у саобраћају
 • Јелена Мијаиловић - Практична настава у саобраћају
 • Александар Арсић - Практична настава у саобраћају
 • Борис Ресимић - Практична настава у саобраћају и грађевинарству
 • Љиљана Марић - Технологија материјала, Машински елементи, Основи машинства
 • мр Љиљана Милић - Механика, Техничка механика, Техничко цртање
 • Милан Лучић - Рачунарство и информатика, Практична настава у саобраћају, Технологија рада са практичном наставом у грађевинарству
 • Радмила Петронијевић - Техничко цртање, Практична настава у саобраћају, Грађанско васпитање
 • Ирена Госпавић - Армирано- бетонске конструкције, Разрада пројеката
 • Радмила Лаковић - Статика и отпорност материјала, Технологија грађевинских радова, Монтажне конструкције, Нацртна геометрија и техничко цртање (блок), Грађевински материјали
 • Весна Ристић - Грађевинске конструкције, Разрада пројеката
 • Ана Ћировић - Нацртна геометрија и техничко цртање, Пројекти објеката високоградње, Кућне инсталације, Ентеријери, Урбанизам, Грађевинске конструкције просторна композиција
 • Славка Цвијовић - Историја архитектуре, Презентација пројеката, Грађевинске конструкције, Апликативни рачунарски програми, Урбанизам, Разрада пројеката, Нацртна геометрија и техничко цртање
 • Јелена Пуновић - Основи нискоградње, Технологија грађевинских радова, Технологија рада, Организација грађења, Практична настава у грађевинарству, Основе технике рада, Грађевински објекти и материјали
 • Јелена Константиновић - Грађевински обејкти и материјали, Нацртна геометрија и техничко цртање, Технологија грађевинских радова, Технологија рада, Грађевинске конструкције, Основи геодезије, Савремено градитељство, Практична настава у грађевинарству, Читање планова/li>
 • Емилија Николић - Практична настава у грађевинарству
 • Жељко Перовић - Практична настава у грађевинарству
 • Жанка Станојевић - Конструкција и моделовање одеће, Текстилни материјали
 • Антонина Златић - Kонструкција и моделовање одеће, Tехнологија одеће, Текстилна влакна
 • Љубица Папић - Практична настава у текстилству, Технологија шивења, Основе технике рада, Машине и алати
 • Миљка Милићевић - Практична настава у текстилству, Основе технике рада
 • Зорица Васиљевић - Практична настава у текстилству, Технологија шивења
 • Слађана Николић - Практична настава у текстилству, Технологија шивења
 • Славица Драгојловић -Практична настава у текстилству, Познавање материјала, Машине и алати
 • Иван Милета - Хигијена, Прва помоћ, Основи дерматологије
 • Јелена Јокић - Познавање препарата, Технологија материјала
 • Биљана Урошевић - Практична настава у личним услугама, Основе технике рада са праксом
 • Јасмина Богдановић - Практична настава у личним услугама
 • Љубица Богдановић - Практична настава у личним услугама, Технологија рада
 • Јелена Лазаревић - Практична настава у личним услугама
 • Слободан Поледица - Верска настава
 • Новак Бабић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Владимир Зечевић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Владица Милојковић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Душко Рајаковић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
Стручни сарадници • Маријана Јоловић, педагог
 • Александра Јовановић Ђукић, психолог
 • Радомир Тошић, библиотекар
 • Весна Тадић, библиотекар
 • Радмила Петронијевић, библиотекар
 • Љиљана Марић, библиотекар
Ваннаставни кадар • Олга Филиповић Грбић, секретар
 • Стоја Станојчић, шеф рачуноводства
 • Соња Максимовић, благајник
 • Раденка Словић, референт
 • Владан Вранешевић, домар
 • Слађана Тодоровић, помоћни радник
 • Гордана Антонијевић, помоћни радник
 • Миленка Марјановић, помоћни радник
 • Соња Панић, помоћни радник
 • Весна Глишовић, помоћни радник
 • Славица Петровић, помоћни радник
 • Горица Зекавица, помоћни радник
 • Данка Ђурић, помоћни радник
 • Ленка Јоксић, помоћни радник