Техничар за безбедност саобраћаја - оглед

четворогодишње образовање


Техничар за безбедност саобраћаја се бави вршењем увиђаја саобраћајних незгода, процењивањем штете на моторним возилима, организовањем процеса обуке у ауто-школама, вршењем унутрашње контроле безбедности саобраћаја, итд. Сви ученици, током школовања и у складу са законским условима, бесплатно стичу возачку дозволу Б категорије.    Могућност даљег школовања:
  • Технички факултети, полицијска и војна академија, остали факултети и високе школе струковних студија...

    Могућност запослења:
  • МУП, ауто-транспортна предузећа, осигуравајућа друштва, ауто школе…

план рада (pdf)