Секција страних језикаСекцијa страних језика бави се презентацијама ученичких радова (презентације, постери, буклети и зидне новине) највише из својих стручних области на енглеском језику. У наредном периоду планиран је пројекат о Архитектури. У претходном периоду остварен је пројекат- Савремени светски архитекти.

Координатор секције у школској 2017/2018. години је Светлана Василијевић.