Секција опште културе

Рад секције за општу културу обухвата проширивање и продубљивање општих знања ученика, уз упознавање са уметностима и (пот)културним покретима у 20. веку и развијање и неговање језичке и културе опхођења.

Координатор секције у школској 2017/2018. години је Бранко Николић.