Керамичар - терацер - пећар / Руковалац грађевинском механизацијом

трогодишње образовање


Керамичар - терацер - пећар облаже површине керамичким плочицама, терацо плочама и мозаик облогама.

Руковалац грађевинском механизацијом рукује грађевинским машинама (уз могућност добијања возачке дозволе "Б" категорије).
    Могућност даљег школовања:
  • Високе школе струковних студија, преквалификације, доквалификације

    Могућност запослења:
  • Рад у грађевинским фирмама у земљи и иностранству, рад на градилишту, могућност покретања самосталног посла...

план рада (pdf1) (pdf2)